«نود اقتصادی»:وزیر راه و شهرسازی گفته:میزان سرمایه‌گذاری در نوسازی واگن‌های ریلی طی 15 سال گذشته صفر بوده است.

عباس آخوندی در نخستین نشست هم‌اندیشی تشکل‌های حرفه‌ای با تأکید بر اینکه هر بنگاه‌ اقتصادی در ایران دارای دو جنبه است، گفت: یک جنبه آن مربوط به سرمایه شخصی و جنبه دیگر مربوط به سرمایه ملی است.

وی، تصریح کرد: چنانچه سرمایه ملی در بنگاهی نباشد بنگاه‌های ما در ایران با مخاطره روبه‌رو می‌شوند، در نتیجه ما باید همگی نگران این موضوع باشیم.

وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: نباید بی‌تفاوت به مخاطرات بنگاه‌داری باشیم و از عمق جان باید آنها را پیگیری کنیم.

آخوندی با اشاره به اینکه در جامعه ایران اساسی‌ترین مشکل ما بی‌توجهی به سرمایه اجتماعی است، گفت: تمامی بخش‌ها سرمایه اجتماعی را مطرح می‌کنند اما کمتر به آن توجه می‌کنیم.

وزیر راه و شهرسازی، گفت: خالی شدن بخش عمده‌ای از سرزمین و تمرکز جمعیت در یک نقطه محدود، موجب تنزل کیفیت زندگی و تنزل امکانات حمل و نقلی شده است.

وی با تأکید بر اینکه ما به راحتی از انباشت ثروت روابط تجاری در جنوب ایران گذشتیم، تصریح کرد: در گذشته مردم جنوب ایران یک روابط تاریخی و تجاری قوی با کشورهای همسایه داشتند و این اصلی‌ترین ثروت ما بود، بنابراین باید این ثروت ارزشمند را دوباره احیا کنیم.

وی با بیان اینکه در صنعت ریل به ظاهر خصوصی‌سازی شده و بنگاه‌های بزرگ واگذار شده، اما آمارها نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری در نوسازی واگن‌های ریلی طی 15 سال گذشته صفر بوده است.

وزیر راه و شهرسازی،  افزود: میزان سرمایه‌گذاری در صنعت هوایی نیز نسبت به هدف‌گذاری که صورت گرفته بود موفقیت‌آمیز نیست.

وی با تأکید بر اینکه بنده به دنبال اصل تجاری‌سازی در این حوزه هستم، گفت: من به اصل تجاری‌سازی به شدت اعتقاد دارم و بخش خصوصی را به تجاری‌سازی دعوت می‌کنم.

آخوندی اظهار کرد: از بخش خصوصی تقاضا می‌کنم بیشتر به موضوع تجاری‌سازی توجه کند و در انجمن های خود از مشاوران حقوقی -تجاری قوی استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی نباید از دولت درخواست یارانه کند، گفت: مفهومی که هم اکنون بخش خصوصی می‌دهد تجارت نیست و باید بنگاه‌های اقتصادی از درخواست یارانه دست بکشند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بخش خصوصی باید منابع مالیات دولت را تأمین کند، گفت: متأسفانه هم اکنون بخش خصوصی از دولت مالیات دریافت می‌کند و این نکته بسیار مهمی است.

وی یادآور شد: از این بخش درخواست می‌کنم که قانون را رعایت و حاکمیت قانونی را تثبیت کند.

آخوندی در ادامه به مشکلات اخیر نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: نظام مهندسی هم اکنون در جیب مردم دست برده و منابع به دست آمده را در بین خودشان توزیع می‌کنند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: نمی‌دانم این جنجال و هیاهویی که نظام مهندسی اخیر ایجاد کرده برای چیست؟ ما می‌خواهیم دست نظام مهندسی را از جیب مردم در بیاوریم.

وی تأکید کرد: این کار و این نوع اقدام در شأن بخش خصوصی نیست و این بخش خود باید متقاضی اعلام رقابت باشد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه متاسفانه بنگاه‌داری در ایران در حال فرسایش است، گفت: ریشه این فرسایش بی‌توجهی دولت نیست بلکه دلیل اصل آن از بین رفتن اصل تجارت و رقابت‌پذیری و بنگاه‌داری است.

آخوندی افزود: من به شدت طرفدار بخش خصوصی هستم، زیرا بزرگ شدن و توسعه یافتن بدون بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و توسعه امری است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

وی اظهار کرد: در صورتی که اصل تجارت و رقابت‌پذیری رعایت شود می‌توان به قوت گرفتن بخش خصوصی و توسعه اقتصادی کشور امیدوار بود.

آخوندی تأکید کرد: در ارتباط با بخش خصوصی باید در چند اصل به توافق برسیم که این اصل ها عبارت از تجاری‌سازی، آزاد سازی، رقابت‌پذیری و حاکمیت قانون که دولت و بخش خصوصی باید بر اجرای این چهار اصل بایستند.