«نود اقتصادی»- رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران مدعی شده که "آقایان دنبال تعطیل کردن سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده‌اند تا سازمان نظام مهندسی با شورای انتظامی خود، فقط مهندسان ناظر را مجازات کنند!"

حسن قربانخانی در گفتگو با «نود اقتصادی» تایید کرد که "رجبی"، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به سازمان‌های استانی ابلاغ کرده که دستورات وزارت راه و شهرسازی را اجرایی نکنیم و افزوده که بنابراین فردی آمده و پروانه اشتغال به کار مرا لغو کرده و اگر قرار بر لغو کردن پروانه بوده، باید پروانه رجبی، لغو شود!

پنج شنبه، ششم اردیبهشت ماه جاری،عباس آخوندی،وزیر راه و شهرسازی پروانه اشتغال به کار مهندسی رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران را تعلیق و این موضوع را به اداره کل راه و شهرسازی برای اجرا، ابلاغ کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، در واکنش به این امر و در توضیح چرایی لغو پروانه اشتغال به کار او توسط وزارت راه و شهرسازی به «نود اقتصادی» گفته است که رجبی، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان دستورات آخوندی به این شورا را به سازمان نظام مهندسی استان تهران ابلاغ نکرده، چرا که به  گفته رجبی، با قانون مغایرت دارد.

وی سازمان نظام مهندسی ساختمان را یک تشکیلات حرفه ای دانسته واعلام کرده: سازمانی که  نتواند بر روی  نقشه ساختمان ها کنترلی داشته باشد و 5 درصد را اخذ کند یعنی تعطیل!

اواخر دیماه سال قبل،عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی درنامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور،دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام منهدسی ساختمان را صادر کرد که بر اساس آن، کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان، ملغی شد.

گفته می شود که این ابلاغیه با استقبال شدید سازندگان ساختمان و مسکن مواجه شده است.

قربانخانی گفته که منابع مالی در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران کاملا شفاف بوده و در مجمع شب عید این سازمان 83 درصد افراد حاضر در مجمع گفته اند که حاضرند 5 درصد را به این سازمان بپردازند.!

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران،تعداد مهندسان عضو درسازمان متبوع خود را  120 هزارنفر برشمرده و گفته است که درآمد این سازمان درسال گذشته 45 میلیارد تومان بوده و سهم حق عضویت پرداختی  از این مقدار درآمد تنها سه میلیارد تومان بوده است.

وی، درخصوص تحویل پروانه اشتغال به کار مدیران وزارت راه وشهرسازی  به سازمان های نظام مهندسی ساختمان هم گفته است که تعداد افرادی که پروانه اشتغال به کارخود را به سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران تحویل داده اند کمتر از 20 نفر است.!