به گزارش «نود اقتصادی»، جمشید پژویان، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت وقتی اعلام می‌شود که 800 هزار شغل خالص در کشور ایجاد شده است، باید بازخوردهای آن نیز در جامعه مشهود باشد. در واقع با ایجاد 800 هزار شغل باید بنگاه‌های جدید اقتصادی یا محلی برای کسب وکار نیز ایجاد شده باشد.
وی افزود: به نظر من عدد 800 هزار شغل خالص که مقامات دولتی به آن اذعان کرده اند، رقم اغراق‌آمیزی است.


گفتنی است دیروز حسن روحانی رئیس جمهور در سخنرانی روز گارگر گفته بود در حالیکه طی سالهای 91-86 اشتغال خالص صفر بوده، اما عدد اشتغال خالص در سال 96 حدود 800 هزار شغل خالص بوده است، یعنی 800 هزار برابر آن سالها، فقط در سال 96 شغل ایجاد شده است