«نود اقتصادی»:بررسی‌های «نود اقتصادی» نشان می‌دهد که با اتمام صدور کارت هوشمند ملی برای تمام ایرانیان مشمول این طرح، درآمدی در محدوده 1900 میلیارد تومان برای دولت به دنبال خواهد داشت.

این بررسی نشان می‌دهد که دستکم 62 میلیون نفر در کشور واجد دریافت کارت هوشمند ملی هستند که گفته می‌شود کمتر از 30 میلیون نفر برای دریافت این کارت‌ها اقدام نکرده‌اند.

هوشمندسازی کارت ملی از جمله اقداماتی بوده که از سال 94 کلید خورده وبرابر آماری که سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرده تاکنون 33 میلیون و 500 هزار نفر از هموطنان کارت هوشمند ملی دریافت کرده اند و قرار است که پروژه صدورکارت ملی هوشمند در سال جاری به اتمام برسد.