«نود اقتصادی»- رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داده است که بر اساس بخشنامه ابلاغی سازمان متبوع او به دستگاههای اجرایی، دستکم 50 قائم مقام از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی بزودی حذف می‌شوند.

"علیرضا شاهپری" در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت که در اسفندماه سال گذشته، حذف ردیف قائم مقام به صورت نامه به سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی اعلام شد و دو هفته قبل هم این موضوع به صورت بخشنامه به همه دستگاههای اجرایی ابلاغ شده که بر این اساس، ردیف قائم مقام از همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی حذف خواهد شد، مگر به موجب قانون و اساسنامه آن سازمان!

وی اذعان داشت که بر اساس سوابق و اطلاعات موجود افراد در سامانه سازمان امور اداری و استخدامی، تاکنون به 42 قائم مقام و سازمان‌های آن‌ها، نامه حذف این ردیف ارسال شده و آنها نیز آن را اجرایی کرده‌اند.

او البته اعلام اسامی نهایی وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که ردیف قائم مقام آنها حذف شده را به جمع بندی نهایی تا اواخر هفته آینده موکول کرد.

به گفته شاهپری، سازمان اداری واستخدامی کشور برای حذف این ردیف سازمانی برای هیچ سازمان و وزارتخانه ای استثناء قائل نشده است و افزود که سازمان اداری و استخدامی کشور تا اکنون برای داشتن قائم مقام با هیچ دستگاهی موافقت نکرده است.

رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی گفت که بخشنامه ابلاغی، استثنایی برای هیچیک از وزارتخانه‌ها قائل نیست و ضرورتی به مکاتبه برای ماندن قائم مقام آنها هم وجود ندارد.!

وی توضیح داد که طبق بخشنامه ابلاغی، ردیف قائم مقام حذف می‌شود مگر بر اساس قانون یا اساسنامه آن سازمان که داشتن قائم مقام را تصریح می‌دارد و هشدار داد که عدم حذف ردیف قائم مقام از سوی هر سازمان یا وزارتخانه‌ای، نهادهای نظارتی به آن موضوع ورود خواهند کرد.

شاهپری وعده داد که تا هفته آینده گزارش دقیقی از سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور بابت تعداد قطعی قائم مقام های موجود و ردیف‌های حذف شده، اخذ خواهد شد و بر این اساس، خود سازمان هم نسبت به حذف نهایی پست‌های مذکور اقدام خواهد کرد.