به گزارش «نود اقتصادی» بر اساس آمار گمرک، واردات کالای ایران از سودان از ۱۶۱ هزار دلار در فروردین سال ۱۳۹۶ به ۹۵۶ هزار دلار در فروردین امسال افزایش پیدا کرده است. این میزان به معنای افزایش ۴۹۱ درصدی واردات از سودان در سال جاری است.

جزئیات آمار گمرک نشان می‌دهد ایران در سال جاری یک محموله دانه کنجد از سودان وارد کرده است. سودان در رتبه چهارم از لحاظ رشد صادرات کالا به ایران در فروردین امسال قرار رفته است.

واردات کالای ایران از کنیا نیز در فروردین امسال ۱۳۵ درصد افزایش پیدا کرده و از ۲۵۷ هزار دلار در فروردین سال گذشته به ۶۰۳ هزار دلار رسیده است. تنها محموله وارداتی ایران از کنیا در سال جاری چای سیاه بوده است.

۱۰ کشور اول از لحاظ رشد صادرات کالا به ایران در فروردین ۱۳۹۷ به شرح زیر است: