«نود اقتصادی»- مدیرعامل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران خبر داد که در حال حاضر 67 هزار ایثارگر متقاضی کار تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دارند که برخی از آنها تمایلی به انجام فعالیت خود اشتغالی ندارند.

رضا ریاحی در گفتگو با «نود اقتصادی» تصریح کرد که در سال 96 و از محل منابع در اختیار این صندوق بیش از 6500 نفر شغل ایجاد شده و ادامه داد که در سال گذشته بیش از 165 میلیارد تومان منابع به صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران تخصیص پیدا کرد.

وی پیش بینی کرد که در راستای اشتغالزایی ایثارگران و خانواده شهدا و آزادگان در سال 97 حدود 200 میلیارد تسهیلات توسط صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران پرداخت شود.

به گفته مدیرعامل صندوق اشتغال و کار آفرینی ایثارگران، اشتغال و کارآفرینی خانواده ایثارگران و شهدا در بودجه سنواتی سال 97  فاقد ردیف بوده، حال آنکه کمیته امداد و بهزیستی در بودجه سنواتی دارای ردیف بودجه ای هستند.

ریاحی با بیان اینکه هشت بانک دولتی در ارایه تسهیلات به خانواده شهدا و ایثارگران با صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران همکاری دارند، تاکید کرد که بانک دولتی سپه به هیچ عنوان وارد این همکاری نشده وجوابی به این صندوق نداده و هیچ کمکی هم نکرده است.

مدیر عامل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران، درباره مطالبات بانک ها از محل پرداخت تسهیلات به ایثارگران هم گفت که اکثر بانک ها از پرداخت تسهیلات به ایثارگران رضایت دارند هرچندکه اگر ایثارگری توان پرداخت اقساط خود را نداشته باشد، ضمانت های لازم ازآنها اخذ شده است.

وی،درعین حال گفت که بانک ها ناظر بر رفتار ایثارگران در ارایه تسهیلات بوده و در برخی موارد که تسهیلات مورد تقاضا در مسیر اشتغال نبوده، بانک‌ها تسهیلات مورد تقاضا را پرداخت نکرده اند.

به گفته وی 105 میلیارد تومان از رقم تسهیلات پرداختی این صندوق با نرخ بهره 4 درصد بوده و بیشتر استانها هم تمایل دارند تا تسهیلات با نرخ بهره 4 درصد دریافت کنند زیرا توان پرداخت تسهیلات با نرخ بهره بالاتر را ندارند.

ریاحی،افزود که استان های ایلام  و لرستان تسهیلات را به سرعت جذب کرده اند بنابراین سیاست این صندوق افزایش سهمیه استان های محروم بوده است.