«نود اقتصادی»:مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به دو قشر تاثیرگذار در حمایت از کالای ایرانی اشاره کرد و افزود: در سال حمایت از کالای ایرانی، دو قشر تاثیر مستقیم دارند. نقش کارگران در حمایت؛ یعنی کارگران باید مصرف کالای ایرانی را از خانواده خود شروع کنند تا دیگر افراد جامعه به تبع آنها از کالای ایرانی استفاده کنند.

جمشید تقی زاده در جریان بازدید از شرکت کفش ملی،ادامه داد: گروه دوم بازنشستگان هستند ۵۰ میلیون نفر حاصل جمع بازنشستگان و کارگران بوده که  حمایت این جمعیت خود مانع بزرگ برای تعطیلی کارخانجات و ورشکستگی آنها است.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه مصرف سالانه کفش در کشور ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون جفت برآورد شده است، آمار کفش‌های وارداتی را بیش از ۱۰۰ میلیون جفت دانست و گفت: سهم گروه صنعتی کفش ملی از این میزان کم است و باید این میزان در سال حمایت از کالای ایرانی افزایش داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه سهامدار گروه صنعتی ملی، صندوق بازنشستگی کشوری است از بازنشستگان و کارگران خواست برای ایجاد اشتغال و حمایت از کالای ایرانی، کفش‌های مورد نیاز خود را از این شرکت خریداری کنند.

ولی آذروش مدیر عامل هلدینگ آتیه صبا هم در مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر با بیان اینکه خط قرمز ما استفاده از کالای خارجی است و تاکید شده که در هیچ فروشگاهی نباید حتی یک جفت کفش چینی وجود داشته باشد، اظهار کرد: کیفیت تولیدات کفش ملی باید به گونه ای شود تا هم از لحاظ تنوع طرخ و هم از لحاظ استفاده از تکنولوژی روز بتوانیم علاوه بر بازار داخلی به صادرات جهانی نیز چشم داشته باشیم.

وی، با بیان اینکه زمانی کفش ملی برای ۴۰ کشور دنیا کفش صادر می کرد، افزود: در روسیه حدود ۶ ماه برای دریافت تولیدات کفش ملی در نوبت بودند و امیدواریم باز هم نشان کفش ملی بتواند از روزهای پیشین خود نیز جلوتر حرکت کند.