«نود اقتصادی»:قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفته است که میانگین بارش در استان تهران از ابتدای سال آبی (اول مهر) نسبت به زمان مشابه قبلی ۳۸ درصد کمتر بوده است.

علیرضا نوذری پورافزود: براساس آمار تا 10 اردیبهشت امسال، 183 میلیمتر بارش در استان تهران ثبت شده در حالیکه این رقم در زمان مشابه پارسال 295 میلیمتر بود.

وی تصریح کرد: با توجه به کاهش بارش ها منابع آبی محدودتر می شود و نیاز به مدیریت مصرف داریم که امیدواریم با کمک مشترکان از استفاده صحیح از آب تابستان را بدون مشکل سپری کنیم.

نوذری پور گفت: نگران سال آبی جدید و میزان بارش ها در پاییز و زمستان امسال هستیم، اما اگر مردم همکاری کنند و سرانه مصرف آب به حد معتدلی برسد می توانیم از بحران آب به خوبی عبور کنیم.

وی درباره افزایش 7 درصدی قیمت برای مشترکان بد مصرف و پر مصرف گفت: قیمت های قطره چکانی 7 یا 11 درصد پاسخگوی قیمت تمام شده و فروش آب نیست و در این زمینه نیاز به جهش منطقی در قیمت آب داریم که این موضوع نه برای کسب درآمد بلکه برای آن است که ارزش واقعی آب را بدانیم و در بلندمدت بتوانیم آب مورد نیاز شهروندان را تامین کنیم.

نوذری پور با اشاره به این که 90 درصد مشترکان شهر تهران خانگی هستند گفت: اگر الگوی مصرف برای هر خانوار را 20 مترمکعب در ماه در نظر بگیریم، 20 درصد مشترکان تهرانی بیش از الگو آب مصرف می کنند و بد مصرف هستند.