به گزارش «نود اقتصادی»،‌دیوید کوهن معاون اسبق وزارت خزانه داری آمریکا میگوید از طریق FATF اطلاعات کلیدی افرادی که از تراکنشهای بانکی در ایران بهره میگیرند را شناسایی خواهیم کرد
اما از سوی دیگر همچنین خوان زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا نیز اذعان کرده است برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.
اما موافقین FATF در ایران، در توجیه اجرای برنامه اقدام FATF استدلال می کنند که برای «خروج ایران از انزوای اقتصادی در جهان»، باید استانداردهای آن را اجرا کنیم، اما زاراته نظر دیگری دارد، وی در این زمینه می گوید: «برای این-که ایران از نظام مالی منزوی شود، لازم است FATF برای تایید قضاوت هایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند». یعنی از نظر زاراته، همکاری ما با FATF باعث انزوای بیشتر ایران خواهد شد.