به گزارش «نود اقتصادی»، روز گذشته سه لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» در دستور کار مجلس شورای اسلامی بود.

نمایندگان باید توجه داشته باشند که این سه لایحه در راستای اجرای برنامه اقدام FATF است و تصویب آن به معنای کمک مجلس ایران به وزارت خزانه داری آمریکا برای هدف قرار دادن دقیق نهادها و شرکتهای ایرانی خواهد بود.  در صورت تصویب این لوایح، نمایندگان مجلس برخلاف رهنمودهای رهبری و در راستای خواست اتاق جنگ اقتصادی آمریکا حرکت میکنند.