دکتر بیژن عبدی اقتصاددان در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص تبعات و پیامدهای خروج آمریکا از برجام گفت: سوال من این است برجام برای ایران چه نفعی داشته است که حالا ما ناراحت لغو و یا خروج آمریکا از آن باشیم؟ برجام برای ایران جزء ضرر نفعی نداشته است. مطمئن باشید با خروج آمریکا از برجام هیچ اتفاق بدی برای اقتصاد ایران نخواهد افتاد.
عبدی گفت: قرار بود با برجام یکسری اتفاقات سرنوشت ساز برای ایران رقم بخورد. اما متاسفانه هیچ اتفاق مثبتی انجام نشد و حتی غیر مسقیم هم در تحریم هستیم. وی افزود: حالا آمریکا از برجام خارج شد،‌ چه تفاوتی می‌کند او در برجام باشد یا نباشد؟

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه برجام تاکنون هیچ منفعت اقتصادی برای ما نداشته است تصریح کرد: برجام هیچ اتفاق مثبتی برای ما نداشته است.