عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: خروج آمریکا از برجام هیچ اتفاقی را در برندارد؛ البته بر مشکلات نقل و انتقال پول اضافه می‌شود که کم نمی‌شود ولی ما دیگر به این مشکلات عادت کرده‌ایم.
اسدا... عسکراولادی درباره این که در صورت تعلیق دوباره تحریم‌ها از سوی ترامپ چه امتیازی حاصل خواهد شد، تصریح کرد: تعلیق تحریم‌ها فرصتی در اختیار ما قرار می‌دهد تا بتوانیم با دیگر اعضای جامعه جهانی و اعضای دیگر 1+5 مذاکره کنیم. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی درباره این‌که بانک‌های بزرگ اروپایی در حال حاضر نیز به دلیل داشتن سهامداران آمریکایی از معامله با ایران اجتناب می‌کنند، گفت: مشکل بانکی با اروپا را باید با گفت‌وگو و مذاکره حل کنیم؛ بسیاری از بانک‌ها در اروپا با آمریکا کار نمی‌کنند و باید با این بانک‌ها کار کنیم. عسکراولادی درباره این‌که این بانک‌ها کوچک بوده و از کفایت سرمایه لازم برخوردار نیستند، تصریح کرد: ما سرمایه نیاز نداریم بلکه فقط نقل و انتقال پول برای ما مهم است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین تاکید کرد: نقل و انتقال پول از سرمایه برای ما مهم است؛ در حال حاضر نقل و انتقال پول نداریم. یا باید مسیر دبی برای نقل و انتقال پول باز شود یا با این بانک‌ها کار کنیم. وی ادامه داد: در صورتی که مسیر نقل و انتقال پول از دبی باز شود، دیگر به کسی نیاز نداریم.