به گزارش «نود اقتصادی» عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران گفت: «ماندن در برجام و پایبندی اروپا به تعهداتش، پس از خروج آمریکا از برجام، بعید به نظر می‌رسد چراکه منافع اقتصادی اروپا چه در نظام بانکی و چه از نظر نفت و سایر انرژی‌ها، با خروج اروپا از برجام بیشتر تامین می‌شود.»
به گفته هادی زنوز، مراودات سنگینی که میان اروپا و آمریکا وجود دارد، به هیچ‌وجه قابل قیاس با حجم مراودات اروپا با ایران نیست. از این رو تحریم‌های آمریکا منافع اروپا را به خطر می‌اندازد و همین موضوع‌انگیزه ماندن اروپا در برجام را به‌شدت کاهش می‌دهد.
وی افزود: «علاوه‌بر موارد فوق، دولت‌های اروپایی نمی‌‌توانند شرکت‌های اروپایی را مجبور به برقراری تعاملات اقتصادی با شرکت‌های ایرانی کنند. شرکت‌های خارجی منافع خود را دنبال می‌کنند و منافع آنها ایجاب می‌کند که ریسک‌گریز باشند، بنابراین اگر کوچک‌ترین تردیدی در آسیب‌رسیدن به منافع‌شان در صورت خروج از برجام داشته باشند، لحظه‌ای برای خروج از برجام درنگ نخواهند کرد.»
وی در مورد خروج اروپا از برجام و تبعات آن بر اقتصاد ایران نیز گفت: «در صورت پایبندی یا عدم پایبندی اروپا به برجام، آنچه مسلم است کاهش 700 تا 900 میلیون بشکه نفت صادراتی کشور ظرف 6 ماه آینده است. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه دولت خروج آمریکا از برجام را پیش‌بینی می‌کرد، کاهش ذخایر نفتی و افزایش صادرات را هدف‌گذاری کرد. بنابراین در 6 ماه آینده باید از فرصت افزایش قیمت نفت برای افزایش درآمدهای نفتی استفاده کرد.
زنوز معتقد است که در صورت افزایش صادرات نفت در 6 ماه آینده، شاید بتوان اثرات تحریم را تا یک سال کاهش داد، با این وجود شکی نیست که حضور بسیاری از شرکت‌های خارجی در ایران منتفی خواهد شد. بنابراین باید تا پیش از بسته شدن دروازه‌های صادراتی کشور، برنامه‌ریزی دقیقی برای برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی اندیشیده‌شود.