وحید شقاقی شهری اقتصاد دان در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص پایبندی اتحادیه  اروپا به برجام اظهار داشت : قطعا اروپا به برجام پایبند نخواهد بود. سبقه تاریخی  اتحادیه اروپا بیان گر این موضوع است  که  اروپا پایبند به برجام  نخواهد بود. اروپا دیگر  آن اروپا واحد و قدرتمند نیست و دنباله رو آمریکاست. دنباله روی اتحادیه اروپا از آمریکا در سالهای اخیر به دلیل ضعف اقتصادی اروپایی‌ها شدت  هم گرفته است.

وی گفت : ما نمی‌توانیم در حوزه برجام روی معاهدات اروپا حساب باز کنیم. حتی در بحث مذاکرات هسته‌ای هم شاهد بودیم که  فرانسه عمدتا نقش پلیس بد را ایفا کرد . در مذاکرات، یک تقسیم کار بین فرانسه ،اروپا و آمریکا  صورت می گرفت و این یعنی اینکه اتحادیه اروپا استقلال کامل ندارد.

وی تصریح کرد : ما نباید به برجام و تعهداتی  که  اروپا  می دهد  خوشبین  باشیم. اگر دولت به سیاست اقتصاد مقاومتی  توجه می کرد،ما بی نیاز از هر کشوری بودیم و اینقدر اقتصاد کشور شکننده نبود. 4سال از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاوتی میگذرد و  ما نتوانستیم  این سیاست هارا خوب پیاده کنیم و اقتصاد کشور به قدری آسیب پذیر شده است که  اروپا و آمریکا  به راحتی در آینده به ما ضربه میزنند.  
وحید شقاقی شهری با تاکید به  خوشبین بودن دولت نسبت به برجام  اظهار کرد : بعد از برجام ،دولت یک رویکردی را برای تعامل با اروپا اتخاذ کرد. دولت هرگز این تصور را نمی کرد که آمریکا به همین راحتی از برجام خارج شود که عملا کل برجام بی فایده شود  . بنابراین تغییر رویکردی را به سمت تعامل با  اروپا پیشه کرد و رفت و آمد کشورهای اروپایی به  ایران بیشترشد .