به گزارش «نود اقتصادی»، میثم رادپور، کارشناس اقتصادی، درباره عملکرد سامانه نیما معتقد است هنوز جزئیات چگونگی کارکردن سامانه نیما به صورت شفاف منتشر نشده است. اما آنچه اکنون می‌توان از این سامانه فهمید، این است که اعضای این سامانه می‌توانند ارز خود را با قیمت چهار‌هزارو 200 تومان معامله کنند. بنابراین این سامانه نمی‌تواند یک نسخه شبیه‌سازی‌شده از بازار باشد؛ چراکه قیمت در آن از قبل تعیین شده است.

او ادامه داد: سامانه نیما را در بهترین حالت می‌توان یک سامانه تخفیف ارزی دانست. مهم‌ترین مشخصه‌ای که به ‌واسطه آن می‌توان بر اقتصادی نام بازار آزاد نهاد، سپردن تعیین قیمت به عرضه و تقاضاست. اینکه ما زمینه‌ای را فراهم کنیم که با تعیین قیمت، انگیزه ورود بازیگران اقتصادی را کاهش داده و به طرز غیرمنصفانه‌ای تنها به نفع یک طرف معامله است، نمی‌تواند امکان‌های بازار را در معنای اصلی خود فراهم کند. 

رادپور تأکید کرد: در همه‌جای دنیا وظیفه اصلی بانک‌های مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. در کشور ما نیز در روزهای نوسان ارزی، بانک مرکزی یا بهتر بگوییم دولت، بر اساس همین هدف اصلی حرکت کرده و سیاست ارزی جدید خود را بر پایه حفظ ارزش پول بنا نهاده است. اما با وجود شرایط فعلی، این خطر و نگرانی احساس می‌شود که گرچه این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت راهگشاست، اما در درازمدت ممکن است کارایی هدف اولیه بانک مرکزی را مخدوش کند.