رضا حمزه لو عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص تاثیر خروج امریکا از برجام بر فاینانس‌های برجامی به خبرنگار «نود اقتصادی» گفت: واقعیت آن است که آثار خروج امریکا از برجام هنوز خودش را نشان نداده است، چرا که عملیات اجرایی از سه ماه دیگر آغاز می‌شود و طی آن یک سری از تحریم‌ها از جمله تحریم‌های بانکی باز می‌گردد و سبب می‌شود جریان سرمایه‌گذاری و فاینانس دچار مشکل شود.
وی خاطر نشان کرد: البته در طول حدود دو سالی که از برجام می‌گذرد خبری از جریان عظیم فاینانس نبوده است و اساسا برجام در جذب سرمایه و فاینانس موفق نبوده است.
وی در رابطه لغو شدن فاینانس‌های برجامی بعد از خروج آمریکا از برجام نیز گفت: این موضوع بستگی به این دارد که قراردادها چگونه نوشته شده باشد، بعضی از قراردادها بعد از تحریم مجدد هم حفظ می‌شوند، ولی برخی دیگر اگر وسط کار هم باشد متوقف می‌شود و لغو آن‌ها پس از خروج امریکا  کاملا بستگی به متن قراردادها دارد .
عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: در رابطه با فاینانس‌های برجامی بنده از متن قراردادها اطلاع ندارم اما امیدوارم طوری نوشته شده باشد که امکان تداوم فاینانس‌ها باشد.