«نود اقتصادی»:معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی گفت: هم‌اکنون 90 درصد از فرودگاه‌های ما از ظرفیت‌های خود استفاده نمی‌کنند و بیش از 80 درصد از این فرودگاه‌ها خالی هستند.

امیر امینی در همایش GIS تأکید کرد:سطح جاده و ریل نقطه پیوند حمل و نقل یکپارچه است و ما برای آنکه بتوانیم سیستم‌های حمل و نقل ریلی را افزایش دهیم باید بخش جاده را به بخش حمل و نقل ریلی متصل کنیم.

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: در بخش بنادر برای آنکه بخواهیم حمل و نقل چند وجهی را پیاده‌سازی کنیم باید از طریق برنامه ریزی‌های درست و نیز استفاده از سیستم‌های GIS این حوزه را گسترش دهیم و بتوانیم یک حمل و نقل ایمن و بهره ور داشته باشیم.

امینی با بیان اینکه در سال 96 حدود 100 طرح در دهه فجر به بهره برداری رسانده‌ایم، گفت: متوسط طول پروژه‌هایی که در سال گذشته افتتاح کردیم 11.5 کیلومتر است، بنابراین پراکندگی این پروژه‌ها موجب عدم بهره وری درست از منابع و اعتباراتی است که هزینه شده است.

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی حداکثر 15 درصد میتواند به حمل و نقل عمومی پاسخ دهد و مابقی بخش‌های حمل و نقلی شخصی است، زیرا حمل و نقل شخصی ارزان ترین حمل و نقل در کشور به شمار می‌رود، در حالی که ما میتوانیم با اجرایی شدن سامانه GIS این بخش را توسعه و رونق دهیم.

وی با اشاره به اینکه تقاضا برای حمل و نقل عمومی در کشور پایین است، گفت: بیشترین تقاضاها در بخش حمل و نقل شخصی است و این در حالی است که فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه آهن و جاده‌هایی با بهره وری پایین در کشور وجود دارد.

امینی تأکید کرد: این به این دلیل است که مدیران ما می خواهند شخصا تصمیم گیری کنند نه از روی سامانه های اطلاعاتی؛ در نتیجه تصمیمات آنها منجر به افزایش بدهی های دولت به پیمانکاران شده و بعد هم وقتی می خواهیم با پیمانکار تسویه کنیم به او اسناد خزانه اسلامی برای سه سال بعد می دهیم. این اقدامات پیمانکار را نابود می کند.