آلبرت بغزیان اقتصاددان و عضو شورای رقابت درباره دلایل محرمانه بودن قرارداد با توتال به خبرنگار «نود اقتصادی» گفت: قراردادها به گونه‌ای است که معمولا جرئیات آن منتشر نمی‌شود ولی بحث مطرح این است که مردم مطلع شوند که آیا غل و غشی در قرارداد صورت گرفته است یا نه و سهم ایران در قرارداد ضایع شده یا نه؟!

وی افزود: اگر به مسئولان و وزیران اعتماد کردیم و قراردادی را پذیرفتیم ولی بعد متوجه شدیم که به ثمن بخس فروختیم باید از نهادهای نظارتی پرسید که چرا این قرارداد را پذیرفتند.
این اقتصاددان در واکنش به عدم در نظر گرفتن جریمه برای خروج یک طرفه توتال گفت: من اگر جای مذاکره کنندگان بودم برای خروج توتال جریمه در نظر می گرفتم چرا که حتی برای قول نامه خانه نیز ضرر و زیان در نظر می‌گیرند.
وی تاکید کرد: در چنین قرارداد هایی معمولا طوری عمل می شود که طرف خارجی هیچ ریسکی متحمل نشود ولی ایران پروژه را از دست بدهد و سرمایه گذاری ها تلف شود.
وی در پایان در پاسخ سوال خبرنگار «نود اقتصادی» در باره نقش نهادهای نظارتی گفت: باید از نهادهای نظارتی نظرخواهی کرد که منافع ایران در قرارداد تامین شده است یا نه و حال که جریمه ای برای توتال در نظر گرفته نشده نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید وزیر را بخواهند.