«نود اقتصادی»:حمیدرضا عبدالمالکی پس از کناره گیری عبداله امیر صادقی،به عنوان مدیر عامل جدید شرکت تولیدی ایران تایر منصوب شد.

عبدالله امیرصادقی درگفتگو با نود اقتصادی تایید کرد که از 21 فروردین ماه سالجاری از سمت خودکناره گیری  کرده و به تازگی "حمیدرضا عبدالمالکی" به عنوان مدیرعامل جدید شرکت تولیدی ایران تایر معرفی شده است.

وی،بدون اشاره به دلایل کناره گیری خود ازاین سمت گفته است: احساس کرده که نباید در این شرکت بماند.

امیر صادقی گفت که اکنون به شرکت نخ رازی پیوسته و بزودی به عنوان مدیر عامل جدید این شرکت مشغول به کار خواهد شد.