«نود اقتصادی»:مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی، شرکت های بیمه ای کوچک را در قیاس با شرکت های بزرگ صنعت بیمه در ایفای تعهدات خود نسبت به صندوق متبوع خود، کم کار تر دانسته است.

"علی جباری" در گفتگو با نود اقتصادی، درعین حال افزوده که عمده مطالبات سال 96 صندوق تامین خسارت های بدنی از شرکت های بیمه ای اخذ و تسویه شده به جز شرکت بیمه ایران که بدهی این شرکت به این صندوق زیاد است.

وی،توضیح داد:درصورت تاخیر شرکت ها در ایفای تعهدات خود نسبت به صندوق تامین خسارت های بدنی،این موضوع  به بیمه مرکزی اعلام و منجر به نتیجه گیری شده است و گفت که شرکت های بیمه ای کوچک در قیاس با شرکت های بزرگ صنعت در ایفای تعهدات خود نسبت به صندوق، کم کارتر بوده اند که این امر ناشی از قدرت مالی کمتر آنها است اما صندوق تامین خسارت های بدنی اجازه نداده که  بدهی شرکت ها به این صندوق سنواتی شود.

جباری،میزان خسارت پرداختی سال 96 صندوق تامین خسارت های بدنی را دستکم 1100 میلیارد تومان دانست و اظهار داشت که این صندوق در سال 96 به 30 هزار نفر زیان دیده خسارت پرداخت کرده و در مجموع حدود 8 هزار نفر زندانی و یا افراد دارای حکم در آستانه جلب، آزاد شده اند.

جباری، به راه اندازی شعب استانی صندوق تامین خسارت های بدنی درکل کشور اشاره کرد و توضیح داد که درحال حاضر شعب نصف استان های کشور راه اندازی شده و تا دو ماه آینده تمامی شعب باقی مانده هم راه اندازی خواهند شد.

به گفته وی، راه اندازی شعب استانی صندوق تامین خسارتهای بدنی در راستای صیانت از منابع صندوق و دسترسی آسان گروه هدف به شعب این صندوق و حضور نمایندگان استانی صندوق در مراجع قضایی است.

مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی ،متوسط زمان رسیدگی به پرونده مراجعه کنندگان در این صندوق را  6 روز برشمرد و مدعی شد که رسیدگی به پرونده مراجعه کنندگان دراین مدت زمان کوتاه،در صنعت بیمه بی نظیر است.

وی،در اشاره به میزان پرداخت خسارت توسط صندوق تامین خسارت های  بدنی درقیاس با منابع در اختیار آن هم گفت که نباید روی منابع صندوق نگاه کوتاه مدت داشت،زیرا صندوق رسالتی بزرگتر داشته که ازجمله آنها می توان به کمک صندوق در مواقع ورشکستگی شرکت ها و توقف ناگهانی فعالیت آنها اشاره داشت،پس باید ذخایر کافی را در نظر گرفت و چنانچه شرکتی لغو پروانه شد،مردم بتوانند به موقع  خسارت خود را از صنعت بیمه دریافت کند.

جباری،تصریح کرد که بیمه توسعه در چند سال گذشته دچار لغو پروانه شد،هر چند که این صندوق 500 میلیارد تومان از بابت بیمه توسعه به بیمه ایران کمک کرد.

به گفته وی، اگر شرکتی در شرایط فعلی دچار لغو پروانه شود، صندوق تامین خسارت های بدنی صد درصد خسارت و تعهدات آن را تامین خواهد کرد تا مردم گرفتار نشوند.

جباری، افزود که شرکت های بیمه ای بابت حق بیمه شخص ثالث از افراد هشت درصد به صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می کنند، زیرا صندوق بیمه گر دوم بیمه نامه شخص ثالث بوده و صندوق با وزارت بهداشت متفاوت است.

مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی،خبرداد که سالانه بیش از75 درصد خسارت پرداختی این صندوق  بابت افرادی است که بیمه نامه داشته اما سقف تعهدات بیمه نامه های آنها پایین بوده و برآورد کرد که رقم پرداختی سالانه صندوق از این بابت حدود 800 میلیارد تومان باشد.

وی،تاکید کرد که صندوق تامین خسارت های بدنی مکمل بیمه نامه شخص ثالث شده و گرفتن مبالغی توسط صندوق از شرکت های بیمه ای،باعث اعتماد مردم به شرکت های بیمه ای شده و به مردم  اطمینان داده تا از این شرکت ها، بیمه نامه خریداری کنند.

جباری، اعلام آمادگی کرد تا درصورت تمایل شرکت های بیمه ای ،صندوق تامین خسارت های بدنی، به  نهاد تخصصی صنعت بیمه درخسارت های جرح ،فوت و جانی باشد،زیرا صندوق کادرسازی و پیاده سازی نرم افزاری مورد نیاز را  دارا است.