«نود اقتصادی»- معاون سابق وزیر نفت در امور پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور را یک برند بسیار قوی در منطقه برشمرد که در پنج سال گذشته برند آن نابود شده و از بین رفته و به یک بالن توخالی تبدیل شده است.

اصغر ابراهیمی اصل در گفتگو با «نود اقتصادی» تصریح کرد که هیچ تدبیری برای صنعت پتروشیمی در پنج سال گذشته اندیشیده نشده و متاسفانه این صنعت در این مدت زیر ظرفیت کار کرده و بازار آن به دلیل ارایه تخفیفهای غیرمتعارف به بهانه تحریم، لطمات زیادی را متحمل شده است.

وی کارنامه عملکردی صنعت پتروشیمی در 5 سال گذشته را به دلیل تغییرات و انتصاب‌های مکرر سیاسی و نمایشی غیرقابل تایید دانست.

مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود که آمار حوادث در صنعت پتروشیمی در مدت 5 سال گذشته بالا بوده و با توجه به ارزان فروشی و فعالیت زیر ظرفیت، وارد عرصه صنایع میان و پایین دستی که بیشترین اشتغال را ایجاد می کند، نشده ایم.

به گفته ابراهیمی اصل، در صنایع بالا دستی پتروشیمی به ازای هر 940 هزار دلار سرمایه گذاری یک اشتغال ایجاد می‌شود و افزود که در عرصه میان دستی پتروشیمی به ازای هر 700 هزاردلار سرمایه گذاری  یک اشتغال می‌شود، حال آنکه در پایین دستی به ازای هر 21 هزار دلار سرمایه گذاری یک اشتغال ایجاد می‌شود، بنابراین با یک میلیون تن اتیلن میتوان  200 هزار شغل ایجاد کرد، به شرطی که 4 میلیارد و 300 میلیون دلارسرمایه گذاری صورت پذبرد.

معاون سابق وزیر نفت در امور پتروشیمی،صنعت پتروشیمی را در پنج سال اخیر یکی از مظلومترین شرکت هایی دانست که نادیده گرفته شده و به آن اهمیت داده نشده و تاکید کرد که صنعت پتروشیمی در این سال‌ها یتیم بوده زیرا اگر پتروشیمی پدری دلسوز داشت می توانست نقش لوکوموتیو توسعه صنعتی را برای اشتغال و خودکفایی کشور ایفا کند.

وی در مورد طرح موضوع اخراج گروهبان‌ها و آوردن ژنرال‌ها به صنعت نفت توسط بیژن زنگنه به «نود اقتصادی» گفت که پس از این اظهارات زنگنه، من با رسانه‌ها پیرامون این اظهارات او مصاحبه کرده و  واقعیت‌های موجود را گفتم اما زنگنه، از من شکایت و مرا دادگاهی کرد، اما من در دادگاه، لیست افرادی که از صنعت نفت در زمان زنگنه کنار زده شده‌اند به همراه رزومه آنها به دادگاه ارایه کردم، بنابراین دادگاه هم از اظهارات من قانع و برای من، منع تعقیب صادر کرده و درعوض زنگنه، محکوم شد.

به گفته ابراهیمی اصل، بزرگترین ظلم در صنعت نفت در طول 40 سال اخیر، اخراج ، برکنار و یا باز خرید کردن نسلی بوده که در زمان هشت سال دفاع مقدس و یا شرایط تحریم صنعت نفت را علمی، انقلابی و جهادی اداره کرده‌اند بوده است.

وی تصریح کرد که آوردن دوستان و بستگان مدیران نفتی فاقد تجربه لازم و سپردن سکان مدیریتی صنعت نفت به دست آنها، ناشی از یک تفکر و معماری است که بدون غرب نمی‌توانیم، حال آنکه این توان در کشور وجود داشته و باید بدون نگاه سیاسی و قبیله‌ای و قومی و براساس شایستگی، افراد سالم را به صنعت نفت آورده و در بستر مناسب  رشد داد.

معاون سابق وزیر نفت در امورپتروشیمی وجود مدیران دوتابعیتی دربدنه صنعت نفت را تایید کرد و گفت که  چون این افراد درآمریکا،اروپا واسترالیا، دارای سرمایه،مسکن وهمسرو وفرزندان هستند بنابراین محافظه کاربوده  ومی کوشنددر هیچ جایی رکوردی از خود به جا نگذارند.

وی اضافه کرد: قطعا افراد دو تابعیتی که سوگند یاد کرده‌اند تا منافع آمریکا و استرالیا را حفط کنند امین و مدیر خوبی برای جمهوری اسلامی نبوده و باید کنار زده شوند و ادامه داد که ین افراد هرجاکه بخواهند تصمیم بگیرند منافع آنها باعث می شود که  تصمیم صحیح را نگیرند  و یا اصلا تصمیم نگیرند حال آنکه  کشور از اینکه تصمیمی گرفته نمیشود بیشترآسیب می بیند.

ابراهیمی اصل، مدیران دو تابعیتی موجود درصنعت نفت را سفرای نامرئی غرب برای کند کردن روند توسعه و مدیریت بهینه کشور دانست و اعلام داشت که باید به طور جدی با آنها برخورد و از سمت‌های کلیدی که به ناحق اشغال کرده اند برکنار کرد.