به گزارش «نود اقتصادی» سعید غدیری دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک گفت: در جلسه‌ای با آقای بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مشاور رئیس جمهور، تولید کنندگان انتقادات زیادی را به عملکرد مناطق آزاد و حتی افزایش آن عنوان کردند اما در پاسخ موضع گیری های عجیبی را شاهد بودند. به نحوی که آقای بانک خودش با اشاره به کتی که پوشیده بود به حضار گفت، این خارجی است. بگذارید مردم راحت باشند تا هر کالایی که دوست دارند بخرند. من خودم اعتقادی به الزام خرید کالای ایرانی ندارم.

وی افزود: وقتی در جلسه ای دبیر شورای عالی مناطق آزاد با افتخار مارک خارجی کت خود را نشان می دهد و خط و نشان می کشد هیچ انتظاری نباید بر کاهش قاچاق از مناطق آزاد داشت چراکه اساساً ایشان مساله را نمی شناسد.