به گزارش «نود اقتصادی» پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان در خصوص تحقق شعارهای دولت در حوزه اشتغال اظهار کرد: شعاری که تیم اقتصادی دولت مطرح کرد، ‌ایجاد 700 هزار شغل در سال بود. بنده این برنامه‌ها را آنچنان موفق ندیدم. البته اشتغال ایجاد شده ولی نه به‌حدی که دولت مدنظر داشت. تصور می‌کنم دولت چیزی حدود 150 تا 200 هزار شغل در سال ایجاد کرده است. در این زمینه دولت زیاد موفق نبوده است.
وی افزود: توجه داشته باشید که دولت نمی‌تواند مستقیما شغل ایجاد کند، بلکه دولت باید بستر‌سازی کند. دولت باید شرایطی را هموار کند که در کشور سرمایه‌گذاری شود؛ اگر در کشور سرمایه‌گذاری شد آن وقت می‌توانیم بگوییم در حال افزایش اشتغال هستیم، ولی وقتی این اتفاق نیفتاده است چه اشتغالی می‌تواند ایجاد شود؟
این اقتصاددان گفت: دولت نزدیک به 4.5 تا پنج میلیون حقوق‌بگیر دارد و در نتیجه امکان ایجاد شغل در این بخش وجود  ندارد؛ باید اجازه دهد بخش خصوصی ایجاد اشتغال کند. در بخش خصوصی نیز باید سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد تا ایجاد اشتغال شود که آن‌هم محقق نشده است. در حال حاضر کارخانه‌ها با مشکل روبه‌رو هستند. به‌طور کل حرفی که دولت زده با عملی که اتفاق افتاده، یکسان نیست.
جاوید بیان کرد: این آمارها بسیار متفاوت و متناقض است. مرکز آمار، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی آمارهای متفاوتی ارائه می‌کنند، ولی اینکه چه اتفاقی باید بیفتد که مثلا 700 هزار شغل ایجاد شود، من می‌گویم باید سرمایه‌گذاری شود. دولت براساس حجم سرمایه‌گذاری‌ها می‌گوید این مقدار شغل ایجاد شده؛ باید از دولت پرسید این سرمایه‌گذاری در کدام بخش‌ها صورت گرفته است؟ و بعد از آن باید به تفکیک بخش‌های اقتصادی آمار اشتغال را اعلام کند تا بتوان درباره آن قضاوت کرد. من تاکنون ایجاد این مقدار شغل را در کشور ندیده‌ام و ایجاد 700 هزار شغل را که دولتی‌ها مدعی آن هستند، رد می‌کنم.