«نود اقتصادی»- معاون سرمایه گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد کل شرکت‌های صندوق بازنشستگی را حدود 113 شرکت دانست که سهام مدیریتی  55 شرکت در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری بوده و سهام مابقی هم غیرمدیریتی است.

نجات امینی در گفتگو با «نود اقتصادی» پیرامون واگذاری سهام شرکت‌های مدیریتی صندوق بازنشستگی به بخش خصوصی گفت که در سالجاری سهام مدیریتی 25 شرکت صندوق در دستور واگذاری بوده که درحال حاضر قیمت گذاری و انعقاد تفاهم نامه تعدادی از آنها در حال انجام است.

به گفته وی، جدای از این تعداد شرکت، سهام شرکت‌هایی غیرمدیریتی زیان ده هم در دستور کار فروش است.

امینی،با بیان اینکه طبق دستور رئیس جمهوری، شرکت‌های مدیریتی صندوق های بازنشستگی باید به شرکتهای غیرمدیریتی تبدیل شوند، تصریح کرد که براین اساس صندوق‌های بازنشستگی سیاستهای اجرایی خود را دراین راستا تدوین کرده و در حال اجرا هستند.

وی ارزش واقعی شرکتهای صندوق بازنشستگی کشوری راحدود 20 هزار میلیارد تومان دانست و اعلام داشت که 80 درصد شرکت‌های وابسته به صندوق بورسی بوده و آن دسته از شرکت‌هایی که اطلاعات آنها در بورس اعلام نشده هم باید هرچه سریعتر اطلاعات خود را بر روی کدال و بورس شفاف سازی کنند.

معاون سرمایه گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری در عین حال پیرامون حضور همزمان مدیران شرکت‌های وابسته به صندوق در ترکیب هیات مدیره سایر شرکت‌ها هم تاکید کرده که طبق دستور وزیر تعاون، ماده 241 باید رعایت شود و هر فردی که در هیات مدیره چند شرکت هست باید هرچه سریعتر استعفاء دهد و در شرایط فعلی چند نفری این شرایط را داشته اند که نسبت به جابجایی آنها اقدام لازم انجام شد.