«نود اقتصادی»- خانواده جعفرزاده در معرفی سه مدیر روابط عمومی به صنعت حمل و نقل هوایی رکورددار شد. در حال حاضر، رضا جعفر زاده پدر خانواده جعفرزاده ریاست روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری را بر عهده دارد.

سازمان هواپیمایی کشوری نهاد ناظر در صنعت حمل و نقل هوایی به شمار می‌رود.

از این گذشته، دو دختر رئیس روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، یعنی فروغ و مرضیه جعفرزاده هم در حال حاضر مدیریت روابط عمومی شرکت‌های هواپیمایی تابان و ایران ایرتور را بر عهده دارند.

گفته می‌شود که دختر سوم رئیس روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری هم در واحد بازرگانی شرکت هواپیمایی ماهان حضور دارد.

جعفرزاده پدر،در جایی گفته که به دلیل نداشتن قوم و خویش درپایتخت، به ناچار دختران جعفرزاده مجبور بوده اند که  تخصص روابط عمومی را تمرین کرده و تخصص ما را بیاموزند.!