«نود اقتصادی»:شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو وابسته به ایران خودرو با واگذاری املاک مازاد خود با 18 میلیارد ریال کمتر از قیمت پایه واگذاری، موافقت کرده است.

براساس این گزارش، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو پیشتر،درآگهی مزایده،قیمت پایه واگذاری املاک مازاد خود را 178 میلیارد ریال اعلام کرده بود،حال آنکه برای واگذاری املاک مذکور با قیمت 160 میلیارد ریال موافقت کرده است.

اداره نظارت بر ناشران بورسی،ازشرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو درخواست کرده تا مشخص کند که دلایل واگذاری املاک مورد اشاره با قیمت پایین تر از قیمت پایه مزایده چه بوده است؟