«نود اقتصادی»:رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران،پیشنهادکرده است که درسال 97 تعرفه تمامی خدمات مهندسی ازجمله نظارت ماده 33، نقشه برداری،نظارت بر لوله کشی گاز و آبفا  دستکم 25 درصد افزایش یابد.

احمد خرم درنامه ای  خطاب به فرج الله رجبی،رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان،  گفته است که با توجه به افزایش قابل توجه قیمت فروش ملک در استان تهران و به تبع آن درسراسر کشور و با توجه به اینکه نظارت برساخت وساز درصد بسیار ناچیزی از هزینه تمام شده بوده، بنابراین پیشنهاد می شود این افزایش 25 درصدی در شورای  مرکزی به تصویب برسد.

وی،درعین حال تصریح کرده است که عدم افزایش تعرفه خدمات مهندسی درسال 97 سبب شده تا جمع کثیری از مهندسان درتماس با سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران،مراتب نارضایتی شدید خود را اعلام کنند.

در حال حاضر، سازمان نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور بیش از ۴۰۰ هزار عضو داشته وهر ساله ۲۰ درصد هم به تعداد اعضای آن اضافه می‌شود.

خرم اظهارداشته است که نرخ تورم سالانه و اثرات تورم های انتظاری و به دنبال آن تاثیرگذاری متغیر های  اقتصادی اخیر بر معیشت مهندسان،تاثیرمنفی داشته وعدم افزایش تعرفه باعث ایجاد آشفتگی وکاهش کیفیت خدمات نظارت می شود.

به گفته خرم، بدون تردید انتظار از شورای  مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان آن است  تا ضمن توجه به منافع و مصالح کشور، مشکلات معیشتی مهندسان و تبعات آن را مد نظر داشته باشند.