«نود اقتصادی»: در طی سال‌های اخیر و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هرگز آمار جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور به صورت صریح و شفاف به افکار عمومی اعلام نشده است. در جایی هم که آمارهای مصوب سرمایه‌گذاری خارجی (که هیچ اعتبار کمی ملی و بین‌المللی ندارد)، با آب و تاب فراوان به مردم اعلام می‌شد، بسیار سرپوشیده و غیرشفاف بود، به طوری که این شائبه را ایجاد می‌کرد که آیا این آمارها از صحت و دقت کافی برخوردار است یا خیر؟

اعلام آمارهای غلط و غیرواقعی می‌تواند تصویری نادرست و گمراه کننده به مسئولین کشور و سیاستگذاران بدهد. بر این اساس کارشناسان مستقل کشور از وزارت اقتصاد و نهادهای نظارتی کشور می‌خواهند تا در این زمینه اطلاع‌رسانی روشنی به افکار عمومی داده شود. آخرین مثال از این آمارهای گمراه کننده، عجیب و غریب و مشکوک و اعلام رقم سرمایه‌گذاری خارجی کشور در سایت آنکتاد است. برای اینکه متوجه شویم که چرا این آمارها را مشکوک می‌دانیم چند سطری توضیح می‌دهیم!

سناریوی اول

1- در تاریخ 22 اردیبهشت 1397 خبری به نقل از اکبر قهرمانی معاون مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری در سایت رسمی وزارت امور اقتصاد و دارایی (شادا) درج شد. در این خبر قهرمانی به عنوان مدیری که روزانه و مستقیم به بانک اطلاعات آماری سرمایه‌گذاری خارجی سازمان دسترسی دارد، اعلام می‌کند که: «حجم سرمایه‌گذاری مصوب و جذب شده دو مقوله متفاوت است ... در سال 1396 حدود 10 میلیارد و 600 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شد و چهار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کشور شد

الف- خبرگزاری صدا و سیما در خبر خود که با کد 216131 و در تاریخ 22 اردیبهشت 97 و به نقل از شبکه اخبار اقتصاد و دارایی (شادا)، این خبر را به روی خروجی خود قرار می‌دهد.

ب- در همین زمان خبرگزاری ایرنا این خبر را به نقل از شادا در خروجی خود قرار می‌دهد.

پ- سایت تجارت نیوز نیز در تاریخ 22 اردیبهشت 97 این خبر را با کد 246161 و به نقل از ایرنا منتشر می‌کند.

ج- باشگاه خبرنگاران جوان نیز در تاریخ 22 اردیبهشت 97 به نقل از شبکه اخبار اقتصاد ودارایی شادا این خبر را با کد 6530435 بازنشر می‌کند.

ح- این خبر دربسیاری از پایگاه‌های خبری از جمله بازار سرمایه (سنا) خبرگزاری پانا و ...به نقل از شادا نیز بازتاب یافته است.

سناریوی دوم

به یکباره این خبر،‌ هم از خروجی شادا (شبکه رسمی وزارت اقتصاد) و هم از خروجی ایرنا (شبکه رسمی دولت) بدون ارائه هیچ گونه توضیحی حذف می‌شود!؟

سناریوی سوم

دو هفته بعد از این فعل و انفعالات و حذف و جابجایی‌ها، آنکتاد اعلام می‌کند که ایران 5 میلیارد و 19 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1396 جذب کرده است!!!

البته معلوم نیست که:

1- چرا آمارهای رسمی یک مدیرِ مسئول و مستقیم در بخش سرمایه‌گذاری خارجی از خروجی‌های سایت وزارت اقتصاد و ایرنا حذف شده است؟

2- این مدیر (اکبر قهرمانی) این آمارها را از کجا آورده بود که بیش از یک میلیارد دلار با آمار یک هفته بعد اختلاف دارد؟

3- مگر این مدیر در دفتر سرمایه‌گذاری خارجی به بانک اطلاعات سرمایه‌گذاری خارجی کشور دسترسی مستقیم ندارد؟

4- آیا می‌شود که ایشان رقم 5 میلیارد و 19 میلیون دلار را 4 میلیارد دلار خوانده باشند!؟

5- آیا بعد از اعلام این آمارها، این مدیرِ مسئول مورد تفقد قرار گرفته‌اند!!؟

6- چرا سایت شادا و خبرگزاری ایرنا بدون هیچ توضیحی یکدفعه این خبر را از خروجی خود پاک می‌کنند! (بدون آنکه توجه کنند از حافظه رسانه‌ها پاک نخواهد شد!)

7- چگونه این آمارها ظرف مدت یک هفته بیش از یک میلیارد دلار جهش کرده‌اند؟

8- مگر آمار سرمایه‌گذاری کشور یک ماه قبل و به طور رسمی به آنکتاد اعلام نمی‌شود؟ آیا این مدیر از آن آمارهای پنهانی بی‌اطلاع بوده است؟!

9- به راستی در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران چه خبر است؟ آیا این مسیر گمراه کردن و فریب افکار عمومی استمرار خواهد داشت؟

ما از مسئولین وزارت اقتصاد می‌خواهیم قبل از آنکه سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به این قضیه از طرف افکار عمومی ورود کنند، خودشان به بانک اطلاعات آمار سرمایه‌گذاری خارجی رجوع کنند و صحت و درستی این آمارهای مغشوش را راست آزمایی کنند و به مردم و کارشناسان دولت و مجلس پاسخ دهند.