بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، مجموع بارشهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر 96) تا ساعت 18:30 روز بیستم خرداد به 164.8 میلی متر رسید.

ثبت 164.8 میلی متر بارش در سال جاری در حالی است که مقدار بارش ها در مدت مشابه سال گذشته 225.7 میلی متر ثبت شده که مقایسه این دو رقم، نشان دهنده کاهش 27 درصدی بارشها در سال جاری است.

فاصله عجیب بارش ها در کم بارش ترین و پربارش ترین نقطه ایران

همچنین میزان بارشهای ایران در مدت مشابه در 49 سال گذشته (درازمدت) به طور متوسط 235.3 میلی متر بوده که در مقایسه با میزان بارشهای سال جاری، از کاهش 30 درصدی بارش ها در سال آبی 97 ــ 96 حکایت دارد.

در این مدت پربارش ترین نقطه کشور "رامسر ــ صفارود" در استان مازندران با ثبت 957.5 میلی متر بارش و کم بارش ترین نقطه کشور "هوشک ــ سراوان" در استان سیستان و بلوچستان با ثبت 3.3 میلی متر بارش بوده است.