به گزارش «نود اقتصادی»، تفاوت قیمت برخی محصولات ایران خودرو در بازار و نمایندگی به شرح زیر است: 

 

تفاوت قیمت برخی محصولات ایران خودرو در بازار و نمایندگی