به گزارش «نود اقتصادی»،‌ یحیی آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی و وزیر اسبق بازرگانی در واکنش به کمپین نخریدن کالاهای گران گفت کمپین نخریدن به امید کم شدن تقاضا که به تلطیف فضا منجر شود در همه موارد و کالاها شدنی نیست. به عنوان مثال نمی‌توان نیازهای اولیه مثل خوراک و پوشاک را نادیده گرفت و نخرید.
وی افزود: وقتی نقدینگی یکباره سه برابر و به هزار و 500 هزار میلیارد تومان می‌رسد، تولید هم بالا نمی‌رود، تورم اتوماتیک‌وار اتفاق می‌افتد. این میزان نقدینگی یک روز به ارز، روز دیگر به سکه و روز بعد به ساختمان و کالاهای مورد نیاز مردم فشار می‌آورد. این نقدینگی باید در کشور بچرخد؛ یا باید از کشور خارج شود و ارز وارد کند. یا باید وارد ساختمان شود و مسکن را گران کند یا بر کالاهای مورد نیاز مردم اثر بگذارد یا مثل امروز وارد بورس شود و آن را بادکنکی بزرگ کند تا یکباره بترکد تا یک جماعتی را بیچاره کند. درواقع بهم خوردگی تعادل به دلیل سه برابر شدن یکباره حجم نقدینگی اتفاق افتاده است.