«نود اقتصادی»:مهدی میرعمادی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و فرانسه گفت: متأسفانه بانک‌های بزرگ بین‌المللی حتی در زمان برجام به ایران نیامدند و بانک‌های کوچکی هم که با ایران همکاری کردند نیز پس از چهارم نوامبر احتمالا از همکاری با ایران خودداری خواهند کرد.
وی ادامه داد: شرکت‌های بزرگ فرانسوی که در ایران فعالیت می‌کنند اگر دچار مشکل نشوند، حتما به فعالیت خود ادامه می‌دهند. برای مثال گروه بل فرانسه که در ایران محصولاتی مانند لبنیات روزانه را تولید و عرضه می‌کند به شرط تأمین نیازهایش حتما در ایران می‌ماند یا برای مثال شرکت دنون فرانسه که محصولاتی مانند دنت را تولید می‌کند نیز همین وضعیت را دارد. بنابراین در زمینه شرکت‌های مواد غذایی مشکل خاصی وجود نخواهد داشت.