«نود اقتصادی»:  قیمت مغازه های موجود جهت رهن و اجاره در میرداماد به شرح زیر است: َ

نرخ اجاره مغازه در میرداماد + جدول