به گزارش «نود اقتصادی»، علی اکبر عرب مازار، رئیس کل اسبق سازمان مالیاتی درباره نحوه دریافت مالیات از دلالان سکه و طلا و ارز گفت: فرض کنید من سکه را به قیمت هر قطعه یک‌ میلیون تومان خریداری کردم و بعد از دو ماه بهای سکه به دو ‌میلیون تومان رسید. من تا پایان سال فرصت دارم اظهارنامه ارائه بدهم. دولت حتی اگر اطلاعات من را داشته باشد، باید صبر کند. درآمد حاصل از فروش سکه و ارز مثل درآمد حقوق‌بگیران نیست که تا آخر ماه صبر کنید. اگر حجم عظیمی از اطلاعات در اختیار دولت باشد، باید صبر کند، بعد از خرداد یا تیر سال بعد، اگر شخص حقیقی یا حقوقی اظهارنامه مالیاتی ارائه داد، براساس‌آن مالیات بگیرد و اگر این اظهارنامه ارائه نشد، از دیگر مجاری قانونی، مسئله اخذ مالیات را پیگیری کند.
او ادامه داد: درآمدهای حاصل از افزایش قیمت سکه و ارز مشمول مالیات نیست. مگر اینکه ثابت شود شغل فرد خریدوفروش سکه و ارز است؛ یعنی اگر فردی 10 ماشین بخرد و اصلا نفروشد، ‌حتی اگر قیمت ماشین 10 برابر شود، نباید مالیاتی پرداخت کند. ارز باقی‌مانده در خانه‌ها مالیات ندارد. برای اخذ مالیات باید درآمدی حاصل بشود، سازمان مالیاتی اطلاعاتش را داشته باشد و بگوید شما شاغل در این حرفه هستید تا بتواند مالیات آن را دریافت کند.
‌به اعتقاد عرب‌مازار کسانی را که کد اقتصادی ندارند، نمی‌توان ردیابی کرد و نمی‌توان به این افراد مالیات بست. فعالیت دلال‌هایی که در بازار سکه و ارز حضور دارند، نوعی فرار مالیاتی است. فقط در‌صورتی‌که این افراد را پیدا کنند، می‌توانند از آنها مالیات بگیرند.
او مالیات‌گرفتن از خانه‌های خالی را هم کار دشواری توصیف کرد؛ زیرا فرد ادعا می‌کند که از همه این خانه‌ها استفاده می‌کند و به صرف نصب پرده یا انداختن فرش در خانه، ادعای خود را اثبات می‌کند.