به گزارش «نود اقتصادی»، یکی از شیوه‌های محاسبه آمار قاچاق کالا مقایسه خروجی گمرک مبدا با میزان ورودی گمرک مقصد است. طبق این روش، اگر فرضا از گمرکات کشور الف ۲۰ میلیارد دلار کالا به سمت کشور ب صادر شده باشد، اما گمرکات کشور ب فقط ۱۵ میلیارد دلار آن را ثبت کرده باشند، به معنای ورود ۵ میلیارد دلار از حجم مذکور به صورت قاچاق و غیررسمی است.

در همین راستا آمارهای تجاری سازمان ملل متحد، نشان می‌دهد از دو کشور امارات و چین، در دوره چهارساله ۲۰۱۳ تا پایان ۲۰۱۶ بالغ بر ۱۲۷ میلیارد دلار کالا به مقصد ایران صادر شده است.

 در سوی مقابل، واردات اعلام‌شده ایران از دو کشور امارات و چین در دوره چهارساله مذکور ۷۹ میلیارد دلار بوده است. مقایسه این دو رقم بیانگر آن است که حدود ۴۸ میلیارد دلار کالای قاچاق از امارات و چین در دوره چهارساله ۲۰۱۳ تا پایان ۲۰۱۶ وارد ایران شده است.