به گزارش «نود اقتصادی»، محمد طبیبیان اقتصاددان طرفدار دولت روحانی و از مشاوران غیررسمی دولت‌های یازدهم و دوازدهم با انتقاد از وضعیت ارزی کشور در کانال تلگرامی خود نوشت: در خبرها آمده است که دولت پذیرفته که صادرکنندگان و واردکنندگان به صورت توافقى ارز مبادله کنند. یعنى هنوز حاضر نیستند دست از ارز ٤٢٠٠ یا ٣٨٠٠ تومانى بردارند به بهانه کالاهاى ضرورى!

 

وی در ادامه نوشت: در صورتى که باز هم بر همگان روشن است که ارز هر قیمتى باشد وارد کنندگان ترجیحى، کالاى وارداتى را بر اساس ارز آزاد و مازاد بر آن ارزش گذارى مى‌کنند و اختلاف قیمت رسمى و آزاد مى شود رانت در کیسه‌هاى از قبل انباشته شده. چاره کار هم ایجاد بازار ارز است. این امر سبب کاهش قیمت ارز نمى‌شود، سبب رفع موانع تحریم نمى‌گردد، اما رانت‌ها را حذف، خزانه دولت را تقویت کرده و در جهت کاهش فشار نقدینگى عمل خواهد کرد و با تنوع بخشى به تجارت خارجى راه‌هاى بیشترى براى کاهش فشار تحریم ها توسط صادر کنندگان و وارد کنندگان متعدد جستجو مى شد. علامت دهى قیمتى در بازار شفاف شده و خریدار و فروشنده از این سردر گمى نجات مى یابند.