به گزارش «نود اقتصادی»،‌ علیرضا ساوری، مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه با بیان اینکه با اجرای مواد 5، 6، 7 و 13 فصل دو قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز، بیش از 50 درصد قاچاق کالا و ارز کشور از بین خواهد رفت گفت اما تاکنون این مواد قانونی با وجود مؤثربودن، به صورت کامل به مرحله اجرا درنیامده است.
وی افزود: با اجرای فقط چهار ماده از فصل دوم قانون قاچاق کالا و ارز، به راحتی می‌توان بازار آشفته قاچاق را ساماندهی کرد. به گفته علیرضا ساوری، بر اساس ماده 576 قانون مجازات اسلامی، هرگونه کوتاهی مدیران و دست‌اندرکاران مربوطه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را می‌توان تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار داد و این کوتاهی می‌تواند مجازات‌هایی مانند حبس و انفصال از خدمت برای مرتکبان به همراه داشته باشد.
وی افزود: در حوزه قاچاق کالا و ارز، نقطه کانونی تمرکز بر اجرای دقیق و کامل فصل دو قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 است. بر اساس فصل دو یا فصل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز که از ماده 6 تا پایان ماده 17 را دربر می‌گیرد، نقطه کانونی و مرکزی برنامه‌ها بر ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌های رهگیری کالای قاچاق، سامانه واردات، سامانه صادرات، سامانه ارز و سامانه رسیدگی به پرونده‌ها متمرکز است. بر اساس فصل دو قانون، هفت سامانه اصلی و30 زیرسامانه طراحی شده است. این توقع و انتظار وجود داشت که با اجرای سامانه‌ها، شاهد انقلابی در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز باشیم.
وی تصریح کرد: با کمال تأسف، با وجود گذشت بیش از چهار سال از تصویب این قانون، شاهد اجرای کامل و دقیق این فصل از قانون که جزء بندهای مؤثر قانون نیز هست، نبودیم.