«نود اقتصادی»: مدیر عامل شرکت بیمه آسیا،ذخایر ریاضی بیمه عمر شرکت متبوع خود را بیش از هزار میلیارد تومان دانسته و گفته است که این شرکت شرایط خوبی را در جذب پرتفوی فنی، مدیریت سرمایه گذاری و کنترل ریسک تجربه کرده است.

ابراهیم  کاردگر، تصریح کرده که با واگذاری باقی مانده سهام دولت در عمل شرکت بیمه آسیا یک شرکت کاملا خصوصی بوده و به همین دلیل مراحل معرفی نماینده سهامدار جدید در هیئت مدیره در حال طی شدن است.

وی گفت: بیمه آسیا در سه ماهه اول سال 97 روزهای خوبی را سپری کرده و توانسته طبق آخرین رتبه بندی شفافیت شرکت های بورسی در بین شرکت های بیمه رتبه نخست را کسب  کند.

کاردگر افزود: بیمه آسیا در سه ماهه نخست سال97  توانست به رشد 32درصدی پرتفو و کاهش 10درصدی نسبت خسارت در مقایسه با سال مالی گذشته دست پیدا کند.

مدیرعامل بیمه آسیا خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری های جدید در بیمه آسیا در حالی اتفاق می افتد که این شرکت حقوق کارکنان، کارمزد نمایندگان و کارگزاران را به موقع پرداخت و تعهدات خود به وزارت بهداشت، صندوق تامین خسارت بدنی کشور و نیروی انتظامی را بطور کامل ایفا کرده است.