«نود اقتصادی»:شرکت کویر تایر اعلام کرده که  افزایش 9 درصدی قیمت ازسوی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان،منجر به ایجاد نوسانات قیمت سهم نماد این شرکت شده  اما هنوز تغییراتی در قیمت محصولات فروخته شده این شرکت با توجه به عدم پذیرش بازار رخ نداده است.

طبق گزارش کویر تایر،چنانچه این افزایش قیمت نیز اعمال شود،به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز، تغییر با اهمیتی در بودجه پیش بینی شده این شرکت و یا میزان سود رخ نخواهد داد.