«نود اقتصادی»:مدیر عامل بانک دی، زیان انباشته بانک متبوع خود در پایان اسفند ماه سال 95 را معادل 12812 میلیارد ریال دانسته و اعلام کرده است که طبق صورت های مالی حسابرسی نشده تا پایان اسفند ماه سال 96 ، زیان انباشته بانک دی معادل 42590 میلیارد ریال بوده است.

"محمدرضا قربانی"درنامه ای خود خطاب به ناشران فرابورس،تصریح کرده که مشکل کمبود نقدینگی دربانک ها درسال های اخیر،انباشته شدن دارایی های مازاد وغیرمولدآنها وافزایش قابل توجه مطالبات غیرجاری ناشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان،باعث ایجاد عدم عملکرد مطلوب عملیاتی درصورت سود و زیان بانک ها شده که این بانک نیزبه نوبه خود از این امر مستثنی نبوده است.

وی، افزوده که با تصمیم هیات مدیره بانک برای فروش یا واگذاری دارایی های مازاد بانک و شرکت های گروه مالی دی از جمله 97 درصد سهام شرکت تولید نیروی برق دماوند و سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی و سهام سایر شرکت های غیر بورسی و همچنین سایر سرمایه گذاری انجام شده در املاک و طرح های در جریان ساخت، تدابیر لازم اتخاذ شده است.

به گفته قربانی،بافروش این دارایی ها مبلغ قابل توجهی اززیان مذکورکاسته خواهد شد و ادامه داد که برای بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک نیز برنامه ریزی های لازم درباره اصلاح ساختار مالی و افزایش سرمایه بانک در جریان بوده که پس از بررسی های لازم و تصویب در هیات مدیره اطلاع رسانی خواهد شد.