به گزارش «نود اقتصادی» علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات با انتقاد از ناقص بودن لیست منتشرشده بانک مرکزی در مورد شرکت‌هایی که ارز 4200 تومانی دریافت کردند گفت: بانک مرکزی به‌راحتی می‌تواند میزان ارز تخصیص داده شده را به‌طور کامل منتشر کند اما ناقص بودن آن را بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده که قابل توجیه نیست.
وی افزود: ارز تنها در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و این بانک است که حواله‌ها را تأیید و پرداخت می‌کند درنتیجه باید از این طریق اسامی دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی به‌طور کامل رسانه‌ای شود.
مناقبی با تاکید بر این‌که دولت اصرار دارد بگوید دلار، 4200 تومان قیمت دارد تصریح کرد: ارز در بازار آزاد با قیمت جداگانه‌ای محاسبه می‌شود اما دولت اذعان دارد قیمت آن 4200 تومان است.