«نود اقتصادی»: این روزها بحث استضاح وزیر اقتصاد و برکناری رئیس کل بانک مرکزی داغ است. حسینعلی حاجی دلیگانی یکی از طراحان استیضاح وزیر در خصوص دلایل استیضاح وزیر اقتصاد با او همکلام شدیم که مشروح گفتگوی ما به شرح زیر است:

آقای دلیگانی شما تهیه کننده طرح استیضاح وزیر اقتصاد، دکتر کرباسیان بودید، یکی از مواردی که در سوالهای استیضاح آورده شده موضوع ارز و قیمت هاست، به نظر شما  برای این موضوع ایشان باید پاسخگو باشند؟!

ما راهی جز اینکه از طریق وزیر اقتصاد حرفمان را مطرح کنیم نداریم.چون دو راه بیشتر نداریم؛  یا از طریق رییس جمهور و یا از طریق وزیر اقتصاد.

پس می‌توان گفت که ایشان قربانی هستند؟

نه .

چرا کسی که باید در این زمینه پاسخگو باشد ، پاسخگونیست؟

راجع به رییس بانک مرکزی، بارها و بارها کتبی و شفاهی که مستندات آن هم موجود است به آقای رییس جمهور تذکر داده ایم و  نامه هم نوشته ایم ولی اقای رییس جمهور توجهی به آنها نداشته اند. طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را هم حدود هفت، هشت ماه است که  ارائه کرده ایم  متاسفانه کمیسیون اقتصادی مجلس هم   آن را به تاخیر انداخت تا اینکه این طرح  همین اواخر مورد بررسی قرار گرفت، همانجا بود که خود آقای سیف نزدیک به ده مرتبه التماس می کردند که این موضوع(تحقیق و تفحص از بانک مرکزی) انجام نشود، دلیلشان هم این بودکه اگر تحقیق و تفحص انجام بگیرد تبعات امنیتی برای بانک مرکزی دارد.  خود ما نمایندگان هم مسئولین این نظام هستیم  و دلسوز و مسائل امنیتی را هم در نظر داریم.

ضمن اینکه خود آقای سیف با کارهای متعددشان اتفاقات غیر امنیتی را رقم زده اند، به طورمثال یک کار بزرگ غیر امنیتی ایشان که درست هم مدیریت نکردند ، بحث موسسات بود که بیست میلیون جمعیت ایران را نگران کردند و هم را دغدغه مند و هزاران نفر را به کف خیابان ها کشاندند.این موضوع دغدغه است نه این که حالا ممکن است یک عددی در این تحقیق و تفحص دیده شود و بعدها به نوعی در جامعه مطرح شود .

اما هنوز هم اتفاقی برای آقای سیف رخ نداده؟

من به نوبه خودم،  تحقیق و تفحص باید انجام می دادم  که  این موضوع را دنبال کرده ام.

 موضوعی که سیزده محور دارد از  بحث ارز و تلاطم و موسسات مالی و ضعف مدیریت نظارتی و همین کاری که اخیرا آقای سیف انجام دادند و   پاداش های بی رویه ایی را که پرداخت کرده اند به طور مثال به یک نفر یک میلیارد و دویست میلیون تومان پاداش پرداخت شده است.

این روند جنبه قضایی پیدا خواهد کرد و البته به فرجه و زمان هم نیاز دارد تا اجرایی شود.

آقای سیف هر آنچه که  بی مدیریتی می توانست داشته باشد را انجام داد و صدماتی که به بانک مرکزی کشور خورد صدمات جبران ناپذیری بود. رییس بانک مرکزی بعدی که می آید اگر آدم  مستقل و آزاده‌ایی باشد قطعا مطالبی را خواهد  گفت که مشخص می کند چقدر سومدیریت در این بانک اتفاق افتاده است.