ناصر ایمانی کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص تاثیرگذاری تحریمها بر مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: هیچ درصدی از مشکلات فعلی اقتصاد کشور مربوط به مسئله تحریمها نیست. درصد مشکلات ناشی از تحریمها به قدری کم است که قابل اغماض به شمار می‌آید.

وی افزود: ما در چند سال گذشته درآمد نفتی‌مان را داشتیم. خود آقای رئیس جمهور و سایر دولتمردان بارها اعلام کرده‌اند که سطح درآمدهای ارزی کشور مطلوب است. وصول درآمدهای ارزی هم هرچند با سختی بوده ولی امکان پذیر بوده، درآمدهای ریالی و داخلی دولت هم در چند سال گذشته رشد قابل توجهی داشته که شامل درآمدهای ناشی از مالیات و درآمدهای مختلف می‌شود.

ایمانی خاطرنشان کرد: بنابراین وضعیت دولت مناسب بوده و مشکلاتی که در چند ماه اخیر با آنها مواجه بوده‌ایم هیچ کدام ناشی از تحریم نبوده است. برای اینکه تحریمهای اقتصادی آمریکا تاثیر خود را بگذارد زمان زیادی باید صرف شود.

وی با بیان اینکه "تمام مشکلات اقتصادی کشور ناشی از مسائل داخلی است" گفت: مدیریت در هر زمینه‌ای مانند مدیریت اقتصادی و یا فرهنگی در شرایط ایده‌آل وجود ندارد. مدیریت در شرایط ایده آل که کاری ندارد، اصل مدیریت کردن، مدیریت در شرایط سخت و دشوار است. مسئله تحریمها از سایر مسائل مدیریتی کشور جدا نیست.

یک کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی عنوان کرد: اگر تحریمها نباشد و همه چیز ایده آل باشد که همه بلدند کشور را مدیریت کنند. حتی در سالهای 89، 90 و 92 و در سالهای قبل برجام هم که تحریمهای شدیدی علیه ما اعمال شده بود، به گواه فعالان اقتصادی تنها 30 درصد مشکلات ناشی از تحریمها بود.

ایمانی تصریح کرد: تحریمها اگر آغاز شود تا یک سال آینده تاثیر گذار خواهد بود که آن هم اثرش محدود خواهد بود.