«نود اقتصادی»- سرانجام پس از ماه‌ها گمانه زنی و تایید و تکذیب "نیم‌بند" پیرامون رفتن یا نرفتن عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی، به سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن، در نهایت با انتشار رسمی وزارت امور خارجه و تایید قطعی این ماجرا، پرونده رفتن همتی به سفارت چین برای همیشه بسته شد.

بر این اساس، انتظار می رود که بزودی مرد شماره یک صنعت بیمه طبقه 22 برج رومی خیابان ماندلا را به مستاجر جدید خود واگذار کند.

در این بین، اما نکته مهم، بلاتکلیف بودن تعیین رئیس کل جدید بیمه مرکزی است که همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و تنور شایعات پیرامون معرفی گزینه‌های مورد نظر را داغ کرده است.

هیات عامل بیمه مرکزی مرکب از رئیس کل و قائم مقام رئیس کل و معاونان بیمه مرکزی بوده که رئیس کل و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران و معاونان بیمه مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوند.

صرفنظر از تمرکز بر معرفی گزینه آشنا به صنعت برای ریاست کلی بیمه مرکزی یا معرفی فردی بیرون از صنعت بیمه، اما تاخیر در پیگیری معرفی گزینه رئیس کل جدید، لطمه جدی  به صنعت بیمه وارد خواهد آورد.

شکی نیست که یکی از دلایل مهم تاخیر در معرفی گزینه ریاست کلی بیمه مرکزی، ماجرای استیضاح مسعود کرباسیان باشد موضوعی که به شدت وزیر امور اقتصادی و دارایی و اطرافیان او را نگران کرده که در همین ابتدای کار شاید مجبور به واگذاری سکان وزارت امور اقتصادی و ترک ساختمان باب همایون به فردی دیگری باشد.

در شرایط فعلی یکی از انتظارات مهم از حسن روحانی، ترمیم تیم اقتصادی دولت بوده چرا که عملکرد ضعیف تیم اقتصادی دولت داد بسیاری را درآورده است.

نوک پیکان این انتقادات برای ترمیم اعضای اقتصادی کابینه هم به سمت ولی الله سیف و مسعود کرباسیان نشانه رفته است.

منتقدان کرباسیان باور دارند که وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی رها شده حال آنکه وزارت امور اقتصادی و دارایی در راس تمام دستگاه‌های اقتصادی قرار داشته و وظیقه اصلی آن، سامان‌بخشی به امور اقتصادی کشور است.

فارغ از برشمردن مشکلات بیشتر در این وزارتخانه عریض و طویل، اما در این بین انتظار می رود که وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی رئیس کل بیمه مرکزی را پیگیری کرده تا هرچه سریعتر انتصاب رئیس کل به نتیجه برسد.

صنعت بیمه با توجه به مطرح شدن رفتن همتی از ریاست کلی بیمه مرکزی در ماههای اخیر دستکم سه ماه است که از عبدالناصر همتی عبور کرده و چشم انتظار حضور رئیس کل جدید بوده است.

معرفی رئیس کل جدید، به طور قطع، صنعت بیمه را از بلاتکلیفی کشدار خارج ساخته و از بروز تبعات منفی بیشتر هم جلوگیری خواهد کرد.