«نود اقتصادی»:شرکت بیمه تعاون اعلام کرد که به موجب مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹اسفند ۱۳۹۶ سرمایه شرکت از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای به مبلغ ۲۱۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

بر اساس این گزارش،مبلغ مذکور به عنوان افزایش سرمایه در جریان در صورت های مالی سال ۱۳۹۶ لحاظ شده و سود هر سهم نیز بر اساس سرمایه ۴۹۰ میلیارد ریال برای این سال ۸۸ ریالی و مانده مقایسه ای سال گذشته نیز از این بابت اصلاح و سود هر سهم ۴۰ ریال است.

همچنین  بررسی ها از گزارش عملکرد یک ساله ۹۶ این شرکت نشان می دهد که مبلغ ۲۳۰۳ میلیارد ریال حق بیمه از سوی شرکت صادر شده که نسبت به سال مالی ۹۵ رشد ۴۶ درصدی را ثبت کرده و درآمد حق بیمه نیز با ۵۸ درصد افزایش به مبلغ ۱۹۵۵ میلیارد ریال رسید.

بر پایه این گزارش ،سود خالص شرکت ۱۱۷ درصد نسبت به سال مالی ۹۵ افزایش یافته و به مبلغ ۴۳ میلیارد و ۸ میلیون ریال رسیده و سود انباشته نیز ۳۸ میلیارد و ۵۸۹ میلیون ریال محقق شد.

این شرکت در طول سال مالی ۹۶ مبلغ ۹۵۷ میلیارد و ۲۳۶ میلیون ریال خسارت پرداخته که نسبت به سال مالی قبل ۱۰۴ درصد بیشتر شده است.