«نود اقتصادی»:بیمه سرمد خسارت ناشی از زلزله استان کرمانشاه را به مبلغ 3/2 میلیارد ریال به شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران پرداخت کرد.

در اثر زمین لرزه ای که با قدرت 4.7 ریشتر در آبان ماه سال گذشته در منطقه ازگله و ثلاث باباجانی استان کرمانشاه به وقوع پیوست، ساختمان­های بیمه گذار در مرکز مخابراتی سرخه دیزه، مرکز انتقال نفت پایطاق، مرکز انتقال نفت کرمانشاه و مرکز مخابراتی چهارزبر متحمل خسارت شدند.

تیم ارزیابی خسارت بیمه سرمد، بلافاصله پس از وقوع زلزله به محل حادثه مراجعه و طی دو مرحله نسبت به ارزیابی خسارت های اعلام شده اقدام نمود.

بر اساس این گزارش، خسارت مذکور پس از ارائه گزارش کارشناس ارزیاب و بلافاصله پس از تکمیل مدارک توسط بیمه گذار در زمانی کمتر از یک ماه پرداخت شد.