«نود اقتصادی»:مجمع عمومی عادی سالانة شرکت بیمه پارسیان ( سهامی عام) برای سال مالی منتهی به اسفندماه 96  روز چهارشنبه 13تیرماه با حضوراکثریت سهامداران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمة پارسیان، این شرکت بعنوان یک شرکت بزرگ بیمه بورسی امسال نیز مجمع عمومی عادی سالانه خود را برگزار و مفاد دستورجلسه ذکرشده درآگهی دعوت به مجمع را که در جراید به چاپ رسیده بود به تصویب سهامداران رساند.

در این مراسم،نسبت به انتخاب رئیس مجمع، نظّار و منشی جلسه اقدام شد.

پس از استقرار هیأت رئیسه مجمع،نمایندگان بیمة مرکزی  وسازمان بورس و اوراق بهادار درجایگاه هیأت رئیسه ، گزارش فعالیت های شرکت که نشانگر رشد مناسب و ترکیب بهینة پرتفوی، ایفای تعهدات قانونی وآئین‌نامه‌ای و  شفافیت صورت های مالی در سال 96 بود توسط "اویارحسین" نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل ارائه شد.

براین اساس،گزارش حسابرس وبازرس قانونی شرکت قرائت وپس ازارائه پاسخ های لازم در مورد بندهای گزارش حسابرس وبازرس و سؤالات مطروحه ، صورت های مالی عملکرد سال مذکور به تصویب رسید.

درادامه،به ازای هر سهم معادل 150 ریال سود نقدی تقسیم شد و مؤسسة حسابرسی بیات رایان بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی آگاهان  و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی 96 تعیین و روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد نیز بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.