«نود اقتصادی»:روح الله میرصانعی دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در گفت وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، با بیان اینکه تا این لحظه هیچ اقدامی در مورد کاهش سقف تخصیص تسهیلات اعتباری از سوی بانک ها به شرکت های کارگزاری عضو این کانون، صورت نگرفته، عنوان کرد: شرکت های کارگزاری می توانند مطابق با آنچه سال گذشته از بانک ها تسهیلات اعتباری دریافت می کردند، در سال جاری نیز به همان میزان این اعتبارات را دریافت کنند.

وی با اشاره به تاکید سازمان بورس برای افزایش کفایت سرمایه شرکت های کارگزاری تا سقف 150 میلیارد تومان و مهلت داده شده تا مهر ماه امسال گفت: در حال حاضر با وجود ورود نقدینگی به بازار سهام اما همچنان روند معاملات متعادل بوده و به اصطلاح هنوز جان نگرفته است.

به گفته این مقام ، در حال حاضر شرکت های کارگزاری به ویژه در بخش خصوصی دغدغه پرداخت حقوق پرسنلی و هزینه های سربار را داشته و این در حالی است که درخواست برای افزایش سرمایه در شرایط کنونی کسب و کار تا حد زیادی ناشدنی است.

میرصانعی گفت: سازمان بورس باید با خویشتن داری در این زمینه ضمن حمایت از صنعت کارگزاری با آن دسته از شرکت های کارگزاری ضعیفی که نیازمند فرصت بیشتری برای افزایش سرمایه خود هستند، همراهی کند، هر چند که تاکنون بسیاری از شرکت های کارگزاری وابسته به نهادهای عمومی و همین طور بخش خصوصی تاکنون در حد توان خود اقدام به افزایش سرمایه کرده اند.

وی در برابر پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه برنامه راهبردی کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار برای حضور در ترکیب هیأت مدیره ارکان بازار سرمایه و کسب کرسی های مدیریتی چیست، عنوان کرد: با توجه به لزوم اجماع آراء شرکت های کارگزاری در کانون کارگزاران و جذابیت این اجتماع در این نهاد از سالیان گذشته برنامه راهبردی برای حضور مؤثر کارگزاری ها در ترکیب مدیریتی ارکان بازار سرمایه صورت گرفته است. پیش از این آراء کارگزاری ها به صورت متغیر و یا کاندیداتوری انفرادی صورت می گرفت، در حالی که از طریق کانون کارگزاران می توان از حقوق همه شرکت های کارگزاری در ترکیب های مدیریتی ارکان بازار سرمایه استفاده کرد.

میرصانعی با اشاره انتخاب کانون کارگزاران به عنوان یکی از هفت عضو هیأت مدیره بورس انرژی ایران افزود: اینکه کانون کارگزاران و یا شرکت کارگزاری بتواند در ترکیب هیأت مدیره ارکان حضور داشته باشد، چندان با اهمیت نیست، بلکه آنچه که هدف اصلی صنعت کارگزاری است، نماینده حقیقی است که به عنوان نماینده کل صنعت کارگزاری در این ترکیب حضور می یابند.

وی در برابر این پرسش که کانون کارگزاران چرا برای حضور در ترکیب هیأت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی و بورس کالا برنامه ای ندارد، گفت: وضعیت ترکیب هیأت مدیره سپرده گذاری مرکزی با توجه به مالکیت 5 درصدی سهام این شرکت از سوی سازمان بورس تا اندازه ای خاص و منحصر به فرد است، چرا که در این ترکیب سازمان بورس به دلیل برخورداری از امتیاز سهام ممتاز به طور مستقیم و غیرمستقیم سه عضو از کرسی هیأت مدیره را انتخاب می کند. بنابراین برای 95 درصد از سهام باقی مانده که می تواند دو عضو از کرسی های هیأت مدیره را به دست آورند، نیاز به جمع آوری حدود 40 درصد از سهام است که این موضوع برای کارگزاری ها ممکن نیست.

وی افزود: در بورس کالا نیز همین وضعیت برقرار بوده، به طوری که با توجه به سهم اندک کارگزاری ها امکان کسب کرسی مدیریتی وجود ندارد، هر چند که حضور شرکت کارگزاری بانک کشاورزی در ترکیب هیأت مدیره بورس کالا طی دوره های مختلف می تواند به عنوان نمایندگی صنعت کارگزاری در این رکن بازار سرمایه باشد.