به گزارش «نود اقتصادی» احمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات در خصوص تغییرات در تیم اقتصادی دولت اظهار کرد: حذف یا انتصاب مسئولان تیم اقتصادی دولت مسئله‌ای سیاسی است. برکناری وزیر موجب تضعیف دولت می‌شود، بنابراین فکر می‌کنم حتی وزیر ضعیف را باید نگه داشت، زیرا حداقل از نظر سیاسی بیانگر این است که در کشور ثبات مدیریت وجود دارد.
وی افزود: تیم اقتصادی دولت دوازدهم را در حال حاضر آقایان شریعتمداری، کرباسیان و نوبخت تشکیل می‌دهند. آقای سیف هم قرار بود 5 سال رئیس بانک مرکزی باشد و به این علت که نمی‌توان دوره مدیریت او را تمدید کرد، به صورت خودکار تغییر می‌کند و باید جایگزینش اعلام شود. لذا رفتن رئیس بانک مرکزی صدمه‌ای به ثبات اقتصادی نمی‌زند.
این مدیر اسبق بانکی گفت: اما سازمانهای اقتصادی ما اعم از وزارتخانه و ارگانهای مختلف بیشتر از این که فعالیت اقتصادی انجام دهند سیاسی کاری می‌کنند. به عنوان مثال آقای نوبخت که ریاست سازمان برنامه و بودجه را برعهده دارد، یک فرد سیاسی است. در حالی که انتشار می‌رفت رئیس سازمان برنامه و بودجه از نخبه‌های اقتصادی کشور باشد. شاید حتی بتوان وزیر دارایی را از میان افراد سیاسی انتخاب کرد، ولی رئیس سازمان برنامه حتما باید صبغه علمی و کارشناسی او به جنبه سیاسی‌اش ارجحیت داشته باشد. موضوعی که به هیچ عنوان در کشور رعایت نمی‌شود و تا زمانی که این سازمان به توان کارشناسی علمی قوی اتکا نداشته باشد، نمی‌توان برنامه ریزی صحیحی انجام دهد.